Trainer - Dr inż. Angelika Dadej

Details Page
Dr inż. Angelika Dadej

Dr inż. Angelika Dadej

Dietetyk, Specjalista ds. żywności i żywienia
W 2005 roku ukończyłam dzienne jednolite studia magisterskie na Wydziale Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki zdobytej wiedzy wykształciłam umiejętność dokonywania wnikliwej analizy żywieniowych czynników ryzyka znacznie wpływających na stan zdrowia, jak również doboru odpowiednich metod postępowania w poszczególnych stanach chorobowych. W 2014 roku ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc na terenie tej jednostki badania naukowe dotyczące podłoża fizjologiczno-biochemicznego stresu oksydacyjnego oraz mechanizmów neutralizujących, opartych głównie o naturalne źródła antyoksydantów nieenzymatycznych, występujących przede wszystkim w żywności pochodzenia roślinnego. Od 2016 roku jestem wykładowcą w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, gdzie prowadzę wykłady i realizuję zajęcia praktyczne przekazując najnowszą wiedzę z dziedziny dietetyki, żywienia człowieka, technologii żywności i potraw. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuję także w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi prowadząc spotkania warsztatowe w placówkach szkolnych, oświatowo-wychowawczych, instytucjach, firmach prywatnych itp. Jako dietetyk i specjalista ds. żywności i żywienia oraz zwolenniczka medycyny naturalnej i komórkowej, na co dzień specjalizuję się przede wszystkim w fachowym poradnictwie żywieniowym, komponowaniu indywidualnych programów żywieniowych, opartych o naturalne substancje aktywne biologicznie i komórkowe składniki odżywcze, doborze odpowiednich suplementów. W swojej pracy ponad wszystko stawiam na pierwszym miejscu dobro pacjenta. Moimi pacjentami są zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby dorosłe z różnymi dolegliwościami. Ponadto, dzięki współpracy z moim mężem mam możliwość łączenia zdrowego i racjonalnego odżywanie z fachowo dobraną aktywnością fizyczną i suplementacją przekazując naszym pacjentom edukację oraz szereg rozwiązań, dostosowanych nie tylko do ich stanu zdrowia, ale również trybu życia. Jestem autorką wielu wywiadów, artykułów prasowych i naukowych oraz prelegentką licznych wystąpień publicznych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, konferencjach i wykładach o tematyce prozdrowotnej mam możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wykorzystywania aktualnej wiedzy w codziennym kontakcie z pacjentami.

FacebookYouTube